TANECZNA

ARTYŚCI MIŁOSIERDZIA
KOLOR ŻÓŁTY

uwielbienie-oby-cie-tylko-nie-przeroslo-photowidget-photo-2-1024x631


Chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych.
Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,
niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
Niech chwalą Jego imię wśród tańców,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.

(Ps 149,1b-3)

CZAS: Poniedziałki, godzina 19:00

MIEJSCE SPOTKAŃ:

w dolnym kościele św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55, wejście z lewej strony, od ul. Daniłowskiego. Są to okolice metra Stare Bielany. Jeśli przychodzisz do nas pierwszy raz, zadzwoń lub napisz.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Ania Pasławska: pm.taneczni@gmail.com
zastępca Sylwia Brodzik

zdjecieimg_4784

Zachęceni tym wezwaniem chcemy wielbić Boga i smakować Jego Słowo ciałem.

To Modlitwa więc jest dla każdego! Każdy jest zaproszony.

Gdy podnosisz ręce podczas modlitwy w geście prośby, uwielbienia czy zawierzenia to modlisz się ciałem – już tańczysz dla Pana. Modlitwa tańcem charakteryzuje się czystością i prostotą gestów. Nie chodzi o choreografię. To nie pokaz umiejętności. Modlitwa tańcem nie powinna podlegać ocenia podoba mi się lub nie podoba mi się. Istota to szukanie i docieranie do tego co Bóg porusza w moim sercu. Ma być kontemplacją Tajemnicy Boga, Jego obecności i mojej relacji z Nim.

Modlitwa tańcem jednoczy i angażuje w sposób szczególny naszego ducha i nasze ciało w uwielbieniu Stwórcy. Rodzi się ze spotkania z Nim.

Słowo Boga, które pada na ziemię naszego serca, ziemię naszego życia, staje się w nas ciałem.

To co nas dotyka, To co przeżywamy w relacji z Panem wyrażamy ciałem. Smakujemy Słowo nie tylko duchem, ale i ciałem. Każdy gest w kontekście historii naszego życia może znaczyć coś innego. Czasem podniesienie ręki wymaga odwagi i wolności. Bóg uwalnia nas ze wszelkich ograniczeń i barier. Zatem szalej na chwałę Pana jak król Dawid z okazji powrotu Arki Przymierza (2 Sm 6, 12-15, 17-19).

Posługujemy na środowych spotkaniach formacyjnych, na rekolekcjach. Chcemy wychodzić tam gdzie Przymierze Miłosierdzia posługuje czyli do poprawczaków, więźniów, bezdomnych i gdzie jeszcze Pan pośle.

 

201602_olimiadazfreta-6

Taniec […] ukazuje nam to, kim jest człowiek:
jest kimś,
kto mówi także poprzez swoje ciało.
Jego ciało ma także swój język, a język służy zawsze wyrażeniu jakiegoś przesłania.
TAKŻE CZŁOWIEK JEST SŁOWEM.Gdy tańczy – przemawia, wypowiada siebie.

Jan Paweł II


Polecamy:
WORSHIP STYLE
worshipstyle Kilkukrotnie prowadzili dla nas Warsztaty Uwielbienia. Wiele układów tanecznych, z których korzystamy podczas rekolekcji i ewangelizacji ulicznych, są ich autorstwa.