ADORACYJNA

 

WSTAWIENNICY I ADORATORZY BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
KOLOR ŻÓŁTY

adoracja tlo

 

 

 

 

 

 

 

Osoby   w tej grupie w szczególny sposób spotykają się, by adorować Pana Jezusa, kontemplując Jego Miłosierdzie i wstawiając się za każdym dziełem podejmowanym przez Wspólnotę Przymierza Miłosierdzia oraz wypraszając doświadczenie Bożego Miłosierdzia dla wszystkich członków Przymierza Miłosierdzia, wszystkich osób oddalonych od Boga, ubogich duchowo i materialnie, w szczególności dla mieszkańców miasta Warszawy.

Jakże jest wielka potęga modlitwy!
Można by rzec, że jest to królowa, która w każdej chwili ma wolny przystęp do króla i może uzyskać wszystko, o co prosi. (…) Nie ustawajmy w modlitwie, gdyż ufność czyni cuda, a Jezus powiedział do św. Małgorzaty Marii: „Jedna dusza sprawiedliwa posiada tak wielką władzę nad Moim Sercem, że może wyjednać przebaczenie dla tysiąca zbrodniarzy.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus


Jeśli pragniesz budować i umacniać naszą Wspólnotę od wewnątrz;
jeśli pragniesz rozmawiać o niej i jej sprawach w imieniu wszystkich, z Tym, który zna ją najlepiej;
jeśli pragniesz szukać światła i siły w imieniu każdego;
jeśli pragniesz niezawodnej ochrony dla naszej Wspólnoty…
Przyjdź i trwajmy RAZEM wraz z Maryją przy Bogu, adorując Go – poprzez codzienność przybliżając się do Tajemnicy Miłości; w prostocie słów, milczenia, wchodząc w kontakt z Miłością Miłosierną; nie pragnąc czuć, czy widzieć lecz kochać, aby Miłość Chrystusa, żyła w nas, w naszej Wspólnocie.

CZAS: każda sobota 12:00

MIEJSCE:   kaplica Objawień Matki Bożej  na Siekierkach, Warszawa, ul. Gwintowa 3

PMadoracja