EWANGELIZACJE

 

Nasza misja promieniuje promieniami Bożego Miłosierdzia jak tęcza Nowego Przymierza Boga. W ten sam sposób jak światło rozszczepia się na różne “kolory” tęczy, znak Nowego Przymierza Miłosierdzia Boga między niebem a ziemią (por. Rdz. 9,8-16), tak samo Jego miłość jaśnieje w różnych dziełach Miłosierdzia, materialnych i duchowych, które jesteśmy powołani realizować przez różnorodność charyzmatów (por. 1P. 4,7-11; 1Kor. 12,4-11), do czego uzdolni nas Duch Święty. Maryja-w-Duchu-Świętym

Kreatywność miłości w naszym charyzmacie wyraża się poprzez różne sposoby ofiarowanie się i naszego głoszenia:
a) słudzy Miłosierdzia;

b) artyści Miłosierdzia;
c) adoratorzy Bożego Miłosierdzia;
d) pasterze Bożego Miłosierdzia;
e) głosiciele Miłosierdzia;
f) konstruktorzy Pokoju:

g) ofiary Miłosierdzia.Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez
Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu blog_og_465795_4183936_tr_duchdar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

1Kor. 12, 4-11